Bezpieczeństwo - PAINTBALL i ASG ZACHODNIOPOMORSKIE ZŁOCIENIEC CZAPLINEK IMPREZY INTEGRACYJNE IVENTY POJEZIEŻE DRAWSKIE

Przejdź do treści


Dokładamy wszelkie starania aby paintball z naszą firmą był jak najbezpieczniejszy. Zapoaznanie się z niniejszymi zaleceniami pomoże nam bezpiecznie i miło spędzić wspólnie razem czas.


Ogólne zasady gry w paintball.

Do gry mogą przystąpić osoby w wieku powyżej 16 lat (osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców). Osoby które nie ukończyły 16 roku życia mogą brać udział w grze pod warunkiem że będzie toważyszyć mu osobo za niego odpowiedzialna.


Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i ma obowiązek stosowania się do wszelkich zasad i zaleceń organizatorów.


Zabronione jest ściąganie maski na polu gry!

W strefie bezpieczeństwa należy ZAWSZE mieć zabezpieczony karabin (marker). Karabin odbezpiecza się po wyjściu ze strefy bezpieczeństwa.

Zasady gry:

Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał dźwiękowy (gwizdka).

Liczy się każde bezpośrednie trafienie kulką pod warunkiem, że kulka się rozbije bezpośrednio na graczu, markerze, butli, masce.
- Po trafieniu uczestnik krzyczy „TRAFIONY” i z podniesioną w górę ręką, lufą opuszczoną w dół, udaje się do strefy bezpieczeństwa.
- Do osoby krzyczącej TRAFIONY  i z podniesioną ręką nie strzela się.
- Strzelanie do osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest ZABRONIONE.
- Należy unikać strzelania z odległości bliższej niż 5 metrów.
- Walka wręcz, używanie do gry innych przedmiotów niż dostarczone przez organizatora (z wyjątkiem własnego markera, po uzyskaniu zgody od organizatora) jest zabronione.

Używanie markera niezgodnie z przeznaczeniem jest ZABRONIONE.

W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on wszelkie koszta jego naprawy lub wymiany.

Uczestnik ma obowiązek stosowania się do postanowień  REGULAMINU.

Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się z REGULAMINEM dostępnym TUTAJ oraz podpisała OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA dostępne TUTAJ.

Wróć do spisu treści